Προσλήψεις εννέα διαφορετικών ειδικοτήτων από το δήμο Χίου

Ο δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023. 

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω: 

  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (με ειδίκευση) – 2 θέσεις
  • ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση 
  • ΤΕ Λογοθεραπευτών – 1 θέση 
  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση 
  • ΤΕ Μουσικών Σπουδών – 1 θέση 
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 1 θέση 
  • ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας – 2 θέσεις 
  • ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις 
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 1 θέση 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1ΠΕ/ΤΕ ή Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (email:protokollo@chios.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Χίος Τ.Κ. 821 31, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κου Γεωργίου Ντόσκα (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50887).

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/35070_proslipseis-ennea-diaforetikon-eidikotiton-apo-dimo-hioy