Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης” στο ΕΚΠΑ

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ – ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Πρόγραμμα εφαρμόζονται σύγχρονες μεθόδοι εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Η έναρξη των σπουδών προγραμματίζεται να γίνει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια.
  • Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά στα 4.000 ευρώ (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο).

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023

Πηγή: https://tsm.ba.uoa.gr/