Υποτροφίες σε φοιτητές/ήτριες, που κατάγονται από τη Βίτσα Δήμου Ζαγορίου

Το Κληροδότημα Αγγελικής Παπάζογλου αποφάσισε όπως για την σχολική περίοδο 2022-2023, χορηγήσει φοιτητικό επίδομα σε όσους εκ των φοιτητών/φοιτητριών κατάγονται από τη Βίτσα Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Να έχουν γεννηθεί στη Βίτσα οι ίδιοι ή οι γονείς τους
β. Να είναι δημότες στην Τ.Κ. Βίτσας του Δήμου Ζαγορίου οι ίδιοι ή οι γονείς τους.
γ. Να κατέχουν και διατηρούν σπίτι στη Βίτσα οι ίδιοι οι γονείς τους ή ο παππούς ή η γιαγιά τους.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 8000 ευρώ.

Το παραπάνω επίδομα δικαιούνται και όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, αλλά για αντικειμενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν να το λάβουν. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα διαρκέσει 60 ημέρες από την δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο ή την ανάρτηση στο site της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και θα γίνει ηλεκτρονικά στο email klirodotimapapazoglou@gmail.com.

Επίσης να αποσταλεί και IBAN λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας του δικαιούχου.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις στον κ. Δημητρίου Τσουμάνη, τηλέφωνο επικοινωνίας 6942860021. 

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/ypotrofies-se-foithteshtries-poy-katagontai-apo-th-bitsa-dhmoy-zagorioy,2797