Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στη ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας

Η ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας με έδρα την Αθήνα, Οδός Φιλαδελφείας 2, Τ.Κ.10440, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Lighthouse» της δράσης «Επιχορήγηση ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας για τη Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων Lighthouse» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001744».

Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στο παράρτημα.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@faroselpidas.org με τίτλο/ θέμα: «Προκήρυξη Θέσεων – Κωδικός: ΝΟ ή ΕΚΠ ή ΚΛ ή ΝΣ ή ΔΙΕ ή ΥΚΦ ή ΠΚ ή ΜΓ_ΜΑ ή ΠΚ_ΜΑ». Η αποστολή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 28/07/2023. Στο βιογραφικό θα πρέπει να είναι εμφανής ο κωδικός της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α (βλ. στον πιο πάνω πίνακα). Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ LIGHTHOUSE

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ba%ce%bf-%cf%86%ce%ac%cf%81.html