Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στη παρούσα πρόσκληση.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 4095/τ. Β/8-10-2019) σε όσα δεν έρχονται σε αντίφαση με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, και αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όσες/οι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα ερευνητικά ενδιαφέροντα (κάθε ένα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία διατριβές) που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

  • Υποβολή αιτήσεων Από 21/07/2023 έως 31/07/20233
  • Συνεντεύξεις υποψηφίων Από 06/08/2023 έως 28/08/2023
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έως 10/09/2023
  • Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Έως 10/09/2023

Κατεβάστε τα έγγραφα:

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας  ΕΔΩ

Σημείωση:  Μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου όπου χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή.

Πηγή: https://www.ece.uop.gr/announcement/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-7/