Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

Ο διακυβερνητικός οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας EUROCONTROL εργάζεται για την επίτευξη ασφαλούς και απρόσκοπτης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έδρα του EUROCONTROL βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ενώ διαθέτει και γραφεία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, το Brétigny της Γαλλίας και στο Λουξεμβούργο.

Η πρακτική άσκηση θα παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τις δραστηριότητες της ECAC και τις μεθόδους εργασίας ενός διακυβερνητικού οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, να εφαρμόσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και να εισαχθεί στo εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του.

Πρακτική Άσκηση:

 • Traineeship opportunity in Financial Information Systems Unit (CF/FIS)
  Η ομάδα CF/FIS διαχειρίζεται τα Συστήματα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Οργανισμού, τα οποία στηρίζουν τα συστήματα χρηματοδότησης και CRCO.
  Πτυχίο (πτυχίο ή ισότιμο): Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική και Διοίκηση
  Διάρκεια πρακτικής: Από 3 έως 12 μήνες
  Τόπος: Βρυξέλλες
  Προθεσμία Αιτήσεων: 1 Αυγούστου 2023
   
 • Traineeship opportunity in Treasury
  Πτυχίο (πτυχίο ή ισότιμο): σε σχετικό τομέα, όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Διάρκεια πρακτικής: Από 6 έως 12 μήνες
  Τόπος: Βρυξέλλες
  Προθεσμία Αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2023

Κριτήρια υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να:

 • έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη του EUROCONTROL ή της ECAC 
 • είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διδακτορικοί φοιτητές ή νέοι πτυχιούχοι (στην περίπτωση αυτή, η πρακτική άσκηση πρέπει να ξεκινήσει εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση των τελευταίων σπουδών) 
 • είναι 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης 
 • έχουν άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Η γνώση της γαλλικής θεωρείται πλεονέκτημα αλλά όχι προϋπόθεση.
 • είναι άνεργοι. 

Χρήσιμες πληροφορίες

 • οι ασκούμενοι λαμβάνουν μικτή αποζημίωση ύψους 900 ευρώ μηνιαίως
 • τα έξοδα ταξιδίου μπορεί να καλυφθούν με εφάπαξ ποσό
 • μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της επιλογής

Περισσότερες πληροφορίες: https://jobs.eurocontrol.int/traineeship-opportunities/

πηγή: eduguide.gr