Καθηγητής Πληροφορικής

Μεγάλος Εκπαιδευτικός Όμιλος στην Αθήνα ζητά να προσλάβει:

Καθηγητή Πληροφορικής

Αρμοδιότητες

  • Διδασκαλία

Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή άλλο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας
  • Διδακτική εμπειρία
  • Γνώση Η/Υ
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τον τίτλο της θέσης.

Αιτήσεις εδώ

Πηγή: skywalker.gr