Ιχθυολόγος|AMBIO SA

Από εταιρεία συμβούλων, ζητείται Ιχθυολόγος ή άλλη ειδικότητα συναφής και μη, με εμπειρία σε επενδυτικά σχέδια ΕΠΑΛΘ/ΠΑΛΥΘ. Γνώση σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο info@ambio.gr