Έξι (6) υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες από τον Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες, που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ευρώ) για κάθε ακαδημαϊκό έτος από το οποίο θα αφαιρείται το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και θα καταβάλλεται εφάπαξ ανά έτος. 

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας έχουν: 
1. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από την Κοινότητα Αυγερινού και έχουν εισαχθεί με την καλύτερη βαθμολογία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
2. αν δεν υπάρχουν καταγόμενοι υποψήφιοι από την Κοινότητα Αυγερινού που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε υποψήφιους που κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Επαρχίας Βοΐου, ακόμη και σε περίπτωση που οι τελευταίοι υπερέχουν βαθμολογικά. 

Δεν δύναται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 υποτροφία ή χορηγία από άλλο κληροδότημα ή ίδρυμα καθώς και οι επιτυχόντες σε στρατιωτικές, αστυνομικές, σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Βοΐου,  και τα λοιπά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη (https://voio.gr/). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Βοΐου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας: 2465350161-162 

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/e3i-6-ypotrofies-se-proptyxiakoyses-foithtestries-apo-ton-dhmo-boioy,2795