Συντονίστρια/στής δράσεων πρόληψης έμφυλης βίας | ΔΙΟΤΙΜΑ

Zητείται συντονίστρια/στής δράσεων πρόληψης έμφυλης βίας για το πρόγραμμα “GBV Prevention and response services”

Θέση: Συντονίστρια/στής δράσεων πρόληψης έμφυλης βίας

Τύπος απασχόλησης: πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία: Αθήνα

Προθεσμία Υποβολής: 11/08/2023

Στόχοι του προγράμματος του Κέντρου Διοτίμα με τίτλο “GBV Prevention and response services ”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, είναι α) η πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω της ενίσχυσης/ενδυνάμωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, τη Χίο, Κω και Λέρο και β) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και νομικής βοήθειας σε αιτούσες άσυλο/ προσφύγισσες που είναι επιζώσες έμφυλης βίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, τη Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται συντονιστής/ρια δράσεων πρόληψης έμφυλης βίας.

Περιγραφή της θέσης:

H/O Συντονίστρια/στής των δράσεων πρόληψης της Έμφυλης Βίας είναι υπεύθυνη/ος για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την αναφορά και την παρακολούθηση της παρέμβασης, στα διαφορετικά σημεία υλοποίησης των δράσεων από τα μέλη της ομάδας πρόληψης. H/O Συντονίστρια/στής εποπτέυει και παρέχει καθοδήγηση στα μέλης της ομάδας, και συνεργάζεται στενά με την Υπεύθυνη του Έργου και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος «Υπηρεσίες Πρόληψης και Απόκρισης στην Έμφυλη Βία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Λέσβο, και εξ αποστάσεως στα νησιά», χρηματοδοτούμενου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η πρόληψη της Έμφυλης Βίας συμπεριλαμβάνει: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με έμφυλα ζητήματα και δικαιώματα, εκπαίδευση του προσφυγικού πληθυσμού (γυναίκες, άνδρες, και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα) πάνω στην Έμφυλη Βία, δημιουργία μηχανισμών πρόληψης εντός των κοινοτήτων, εκπαίδευση προσώπων αναφοράς (μελών της κοινότητας).

Σχετικές Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός της υλοποίησης των δράσεων πρόληψης της Έμφυλης Βίας, στα διαφορετικά σημεία υλοποίησης του προγράμματος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος, Χίο, Κω & Λέρο).
 • Εποπτεία, συμβουλευτική και παροχή καθοδήγησης στην ομάδα πρόληψης.
 • Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών υλικών και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση παρεμβάσεων σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών, την αντρική συμπερίληψη, την ευαισθητοποίηση, καθώς και την εκπαίδευση προσώπων αναφοράς για ζητήματα Έμφυλης Βίας.
 • Παρακολούθηση της προόδου και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων για την επίτευξη δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με στόχο την προστασία των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο Έμφυλης Βίας, όπως επίσης και ατόμων επιζώντων από τον επανατραυματισμό.
 • Συστηματική υποβολή αναφορών προόδου , εσωτερικά και εξωτερικά, ενημέρωση αρχείων παρακολούθησης του έργου.
 • Ενεργή συμβολή στο σχεδιασμό των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης, καθώς και στην επίτευξη των σχετικών, επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Κριτήρια Επιλογής:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την εκπαίδευση ή σχετικό τομέα. Οι σπουδές φύλου θα συνυπολογιστούν ως πλεονέκτημα.
 • Πέντε (5) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με τον προσφυγικό πληθυσμό, στο πλαίσιο ομάδων και ανάπτυξης ικανοτήτων.
 • Τρία (3) χρόνια εμπειρία συντονισμού σε σχετικούς τομείς,συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, μέσω μιας προσέγγισης ανάπτυξης ικανοτήτων σε πλαίσιο ομάδας.
 • Εμπειρία στην εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας, και σύνταξης σχετικών αναφορών.
 • Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην εργασία με ευάλωτους πληθυσμούς σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Ικανότητα συνηγορίας γύρω από τα ζητήματα της Έμφυλης Βίας.
 • Εξοικείωση με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές GBV, καθώς και PSEA.
 • Ικανότητα ορθής κρίσης και ευελιξίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και λήψης αποφάσεων υπό πίεση.
 • Δεξιότητες διαπροσωπικής και ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο μίας διαπολιτισμικής ομάδας.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, προφορικές και γραπτές, σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει Πολιτική Διασφάλισης και το προσωπικό του πρέπει να τηρεί τις αξίες και τις αρχές που περιγράφονται σε αυτήν. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε ικανοποιητικό έλεγχο ασφαλείας μέσω παραπομπών και συνεντεύξεων με προηγούμενους εργοδότες».

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές που είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τους στόχους του, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση, η κατάχρηση εξουσίας και οι διακρίσεις. Στο Κέντρο Διοτίμα δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα  συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας που σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα. Το Κέντρο Διοτίμα προσλαμβάνει, απασχολεί, εκπαιδεύει, αποζημιώνει και προωθεί ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη σωματική ή πνευματική αναπηρία, την εθνική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλο λόγο καλύπτεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Κάθε απασχόληση αποφασίζεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, την ακεραιότητα και τις οργανωτικές ανάγκες.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα και τη συνοδευτική επιστολή  στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_PC

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

H θέση μπορεί να καλυφθεί και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%ad.html