Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων–ΜΒΑ-Παράταση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο:

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –MBA».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές /φοιτήτριες του ακαδ. έτους 2023 – 2024 έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική δ/νση: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31482

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ έως 17.09.2023 και ώρα 23:59. 

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. – ΜΒΑ (Κουρασάνη Ηρώ), Μιχάλων 8, Χίος, Τ.Κ. 82131, τηλ.: +30 2271 0 35122,

email:  mba@aegean.gr