Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης, ολοκληρωμένης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

  Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό Τίτλο, ο οποίος, με την ολοκλήρωση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε, πιστοποιεί την κατάκτηση της ερευνητικής μεθοδολογίας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

  

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔιΠαΕ

Ο κανονισμός όπως δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1755/Β’/20.03.2023)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
με έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην υπ΄ αρ. 20/23.06.2023 συνεδρίαση της αποφάσισε, τη δημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα

#Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής (PhD subject area) (*)Επιβλέπων (Supervisor)
1Επιδράσεις και προοπτικές για τη βιομηχανία προ-κατασκευής από την εφαρμογή μεθοδολογιών BIM
Prospects for the prefabrication industry from BIM implementation
Ελένη Βλαχονάσιου
Eleni Vlachonasiou
2Δυναμική συμπεριφορά δεξαμενών
Dynamic response of tanks
Εμμανουήλ Κίρτας
Emmanouil Kirtas
3Ανάλυση και σχεδιασμός θαλάσσιων ανεμογεννητριών
Analysis and design of Offshore Wind Turbines
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Constantine Michailides
4Υδροδυναμική αλληλεπίδραση και ανάλυση συστοιχίας θαλάσσιων ενεργειακών κατασκευών
Hydrodynamic interaction and analysis of marine renewable energy arrays
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Constantine Michailides
5Ανάπτυξη κυβερνοφυσικών συστημάτων υδροδυναμικής στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική
Hydrodynamic based cyber-physical systems in coastal and offshore engineering
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Constantine Michailides
6Ανάπτυξη εξελιγμένου συστήματος εντοπισμού διαρροών/βλαβών σε πραγματικό χρόνο σε αστικό δίκτυο ύδρευσης
Development of an advanced real-time fault detection tool
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Constantine Michailides

(*) Για αναλυτικότερη περιγραφή του κάθε αντικειμένου κάντε κλικ πάνω στο θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικές με την διαδικασία αιτήσεων κατεβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβήςΕπίσης μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική Αίτηση σε μορφή word.Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 29/06/2023 έως και 28/07/2023, καθώς και από 21/08/2023 έως και 06/09/2023

Πηγή: http://civil.ihu.gr/PhD.html