Καθημερινή ενημέρωση Παρασκευή 14/07/23

GIS in Crete: Archaeological Questions and Computational Answers

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ):  Θέσεις εργασίας για τρεις ερευνητές με αμοιβή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Entry level Software Engineers – Manpower Academy

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΑΣΕΠ 3Κ/2023: Eίκοσι εννέα (29) θέσεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

14ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας από την Εθνική Τράπεζα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ «Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υποτροφίες Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου Ακ. Έτους 2023-2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΜΑΚ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ