ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».

Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. καταρτίζει και εξειδικεύει στους τομείς της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Θεολογίας, της Οικονομίας και της Αρχιτεκτονικής. Ιδίως, με το εν λόγω Διατμηματικό Π.Μ.Σ., τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ως στόχο να καταρτίσουν και να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, οι οποίοι κατανοούν σε βάθος τις λογικές σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό, τις επιστήμες και την καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι ώστε αφενός να διαρρήξουν τα στεγανά που συχνά θεωρείται ότι υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών περιοχών και αφετέρου να αναδείξουν την ενότητα της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τέχνης. Η φιλοσοφική, παιδαγωγική και διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του στόχου έχει ως κεντρικό αντικείμενο έρευνας τον άνθρωπο – τη φύση του, τη σκέψη του και την πράξη του, σε όλο το φάσμα των διαστάσεών τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου τόσο στο θεωρητικό χώρο όσο και στις περιοχές της πράξης ως εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Διεπιστημονικής Ανθρωπολογίας, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Τμημάτων θεωρητικών και θετικών Σχολών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στη διεύθυνση :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» –
Γραμματεία – Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος γραφ. 302 (τηλ. 2310997358)
ΤΚ. 54124, Θεσσαλονίκη

Έναρξη μαθημάτων: 31 Οκτωβρίου 2023.

Το έντυπο της αίτησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»: https://www.edlit.auth.gr/dpms-filosofias/

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997358

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%CE%B4%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B5-3.html