ΑΣΕΠ 3Κ/2023: Eίκοσι εννέα (29) θέσεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η /2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι εννέα (29) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΓΛΥΚΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΕΡΟΙΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – 1 θέση
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ) – 3 θέσεις
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) – 1 θέση
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 1 θέση
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ) – 1 θέση
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 3 θέσεις
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – 2 θέσεις
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – 1 θέση
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 1 θέση

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 14

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ – 2 θέσεις
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) – 1 θέση
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) – 2 θέσεις
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) – 1 θέση
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – 1 θέση
 • ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 1 θέση
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – 1 θέση

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 9

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 1 θέση
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤ ΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – 1 θέση
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – 1 θέση
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ – 1 θέση

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 6

Δείτε την ανακοίνωση των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναλυτικά εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/asep-3k2022-283-8eseis-se-diafora-panepisthmiaka-idrymata-ths-xw/