Π.Μ.Σ. “Φιλοσοφία και Διοίκηση” (Master of Science in Philosophy and Management) στο ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in Philosophy and Management).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ.), λειτουργεί Παρασκευή (17.00-21.00) και Σάββατο (09.00-13.00) και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Ειδικότερα:

 • Μαθήματα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοσοφίας
 • Full time πρόγραμμα σπουδών 3 εξαμήνων
 • Part time πρόγραμμα σπουδών έως 6 εξάμηνα
 • Ευελιξία φοίτησης
 • Blended learning (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
 • Μαθήματα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί
 • Νέο Up – skilling program 
 • Δίδακτρα: 3.600 €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο philman@philosophy.uoa.gr ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://philman.philosophy.uoa.gr/.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο philman@philosophy.uoa.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη φωτογραφία.

Για να κάνετε αίτηση:

 1. Κατεβάζετε το αρχείο της αίτησης πατώντας το κουμπί “Κατέβασε την Αίτηση” που ακολουθεί.
 2. Συμπληρώνετε και αποθηκεύετε το αρχείο.
 3. Αποστολή μέχρι και 06/09/2023 της συμπληρωμένης αίτησης στο email philman@philosophy.uoa.gr συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω.

Κατέβασε την Αίτηση

Πηγή: https://philman.philosophy.uoa.gr/call-for-expression-of-interest/