Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) ιδρύθηκε το 2011 και λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός eu-LISA παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη.

Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που

  • διατηρούν την εσωτερική ασφάλεια των χωρών Σένγκεν
  • επιτρέπουν στις χώρες Σένγκεν να ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις θεωρήσεις
  • καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση μιας συγκεκριμένης αίτησης ασύλου.

Βοηθά να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων εντός της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο οργανισμός δοκιμάζει επίσης νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Έχει συντονίσει τη δοκιμή του πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνα Σύνορα» και τις μετέπειτα ενέργειες, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων για το σχέδιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τόπος:

  • Έδρα: Ταλίν (Εσθονία),
  • Επιχειρησιακό κέντρο: Στρασβούργο (Γαλλία),
  • Εφεδρική μονάδα: Sankt Johann im Pangau (Αυστρία)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός eu-LISA δημοσίευσε τις παρακάτω θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 

​​​​​​​Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 24/07/2023

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 24/07/2023

Ο eu-LISA προσφέρει πρακτική άσκηση επί πληρωμή για πρόσφατους πτυχιούχους πανεπιστημίου που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες της ΕΕ καθώς και με εκείνες του eu-LISA.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2020/prokhry3h-8esewn-ston-eyrwpaiko-organismo-eu-lisa/