Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης (Course Officer) στο ΔΙ.ΠΑ.Ε

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει μία (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης.

ΘΕΣΗ: Μία (1) θέση Γραμματειακής Υποστήριξης (Course Officer) των Σχολών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (Πα.Κε.Δι.Π.Σ.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος.
  2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας / επιπέδου Γ2 – C2. 3.
  3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης.
  4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε συνάφεια με το βασικό πτυχίο ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία επιπλέον των δύο (2) ετών και μέχρι τεσσάρων (4) ετών σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης.
  2. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ)σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ,συμβολή και συμμετοχή στην οργάνωση , προετοιμασία και υποστήριξη λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με μέγιστο τα τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr έως 17/7/2023 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Γιοβανάκη (τηλ. 2310 807 591, email: i.giovanakis@ihu.edu.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-course-officer-%cf%83%cf%84.html