Δύο (2) υποτροφίες από το Ταμείο Οικογένειας Σωτηρίου & Πολυξένης Αβραμίδη

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το Σχολικό Έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον Οργανισμό του περί των σκοπών αυτού κ.λ.π (Π.Δ. 11/2/95 ΦΕΚ 116/Β/1995) και του κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών (ν. 4182/2023-ΦΕΚ 185/Α/13) τις υπ’ αριθμός. 114/2023 και 116/2023 αποφάσεις του Δ.Σ. και καλεί τους αριστούχους και πραγματικά οικονομικά αδύνατους μαθητές των Β’θμιων σχολείων του Λαυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της χώρας να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αρ. 29, Λαύριο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Η χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό με επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα εγκεκριμένα κριτήρια. Αντίγραφα της πρόσκλησης με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια χορηγούνται στα γραφεία του ιδρύματος (τηλ. 2292060772.) 

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/dyo-2-ypotrofies-apo-to-tameio-oikogeneias-swthrioy-poly3enhs-abramidh,2756