Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ 2884/19.07.2018 τ. Β’, ΦΕΚ 3392/01.07.2022 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: