Εκπαιδευτικός Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος – Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικός Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικό με εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων για την ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος».

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχιούχος Τμήματος Κινούμενης Εικόνας ή παρεμφερούς ειδικότητας
  • Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Απαραίτητη Προϋπόθεση

  • Επίδειξη portfolio

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία σε διδασκαλία
  • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
  • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ (θα συνεκτιμηθεί)

Για αποστολή βιογραφικού εδώ.