ΑΣΕΠ 2K/2023: Εβδομήντα δύο (72) θέσεις μόνιμου προσωπικού σε Επιμελητήρια

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (22 Θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανικών (29 Θέσεις)
 • ΠΕ ΜΜΕ – Επικοινωνίας (1 Θέση)
 • ΠΕ Νομικών (3 Θέσεις)
 • ΠΕ Οικονομικού (2 Θέσεις)
 • ΠΕ Πληροφορικής (4 Θέσεις)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1 Θέση)
 • ΤΕ Πληροφορικής (2 Θέσεις)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (3 Θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (3 Θέσεις)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • ΥΕ Καθαριστριών (1 Θέση)

Δείτε την ανακοίνωση των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναλυτικά εδώ.

Πηγή: eduguide.gr