Ειδικός Παιδαγωγός στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας “Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ”

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας με το διακριτικό τίτλο «Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ» είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα κέντρα στο τομέα της αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση με ιστορία 50 χρόνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

● Οργάνωση τάξης 8-10 μαθητών με Εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα

● Οργάνωση, κατάρτιση, υλοποίηση Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

● Σύνταξη γραπτής Αναφοράς Προόδου των μαθητών

● Συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα

● Συνεργασία με τους γονείς – κηδεμόνες

● Οργάνωση ψυχαγωγικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Τίτλος Σπουδών Παιδαγωγικής Σχολής

● Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

● 1-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

● Εξαιρετικές οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.

● Έμπνευση, δημιουργικότητα, διάθεση προσφοράς, κοινωνική ευαισθητοποίηση

● Άριστη ικανότητα επικοινωνίας γραπτά και προφορικά.

● Καλή γνώση Αγγλικών και Microsoft Office.

● Προσαρμοστικότητα, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, εστίαση στο αποτέλεσμα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

● Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

● Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@kasp.gr

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd-2.html