Εκπαιδευτικός οργανισμός αναζητά υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης (back office)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός goLearn ενδιαφέρεται να εντάξει στην ομάδα του συνεργάτες για το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης – Βack Οffice, με βασικές αρμοδιότητες την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, την οργάνωση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση πελατών και επιμορφούμενων.

Τα καθήκοντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης, οργάνωση γραφείου, ταξινόμηση εγγράφων
 • Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων
 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Οργάνωση πληροφοριών, καταχώρηση ζήτησης και εγγραφών στα επιμορφωτικά προγράμματα
 • Επικοινωνία (δια ζώσης και τηλεφωνική) με επιμορφούμενους για ενημέρωσή τους
 • Καθορισμός ραντεβού (Αναθέσεις, Συναντήσεις, Υποδείξεις)
 • Συντονισμός συνεργατών

Τα απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα εξής απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ–ΙΕΚ
 • Εργασιακή προϋπηρεσία(2χρόνιακαιάνω)
 • ΆριστηγνώσηMSOffice(Ιδιαίτεραστοexcel)
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Συνδυαστική σκέψη
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα απόδοσης υπό πίεση

Προαιρετικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • H εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα.
 • Θα εκτιμηθεί η εμπειρία χρήσης εμπορολογιστικών προγραμμάτων (όπωςSoftOne)
 • Κατανόηση λογιστικών μεγεθών
 • Τεχνική κατανόηση σχετικά με θέματα επιμόρφωσης και με θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ικανότητες και δεξιότητες

 • Οργανωτικότητα με άριστες ικανότητες προτεραιοποίησης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια, ευελιξία, υπομονή

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερή εργασία σε ένα δομημένο κι ευχάριστο περιβάλλον
 • 8ωρη απασχόληση (Δευτ-Παρ)

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Εάν σας ενδιαφέρει η παραπάνω αγγελία εργασίας, μπορείτε να στείλετε τώρα το βιογραφικό σας, στο mail:e.nikolaidou@golearn.gr

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/34052_ekpaideytikos-organismos-anazita-ypallilo-grammateiakis-ypostirixis-back-office