Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Παρακάτω παρατίθενται τα θεματικά πεδία που έχουν προτεραιότητα για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Τα πεδία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίτλους διατριβών αλλά αποτελούν ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία. Τίτλοι εκτός των πεδίων αυτών δεν αποκλείονται εξ ορισμού, αλλά έγκρισή τους θα γίνει μόνο κατ’ εξαίρεση, και προϋποθέτει ειδική συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις που θα πρωτοκολληθούν μέχρι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη της διατριβής από το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Μεταγενέστερες αιτήσεις συνεπάγονται έναρξη από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Τα προτεινόμενα θεματικά πεδία είναι τα παρακάτω:

 1. Προγραμματισμός Έργων και Επενδύσεων (Καθηγητής Σεραφείμ Πολύζος)
 2. Χωρική Ανάπτυξη και Νησιωτικότητα (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 3. Χωρικές Διαστάσεις του Τουρισμού (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 4. Χωρική Διακυβέρνηση και Γαλάζια Ανάπτυξη (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 5. Σύγχρονες προκλήσεις αστικής πολιτικής (δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος “Βιομηχανικών Διδακτορικών”) (Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 6. Κοινωνική συμπερίληψη κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του συστήματος μεταφορών (Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Γαβανάς)
 7. Πολεοδομικός Σχεδιασμός (Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Γεμενετζή)
 8. Χωροταξικός Σχεδιασμός (Επίκουρος Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης)
 9. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 10. Αλληλεπιδράσεις κοινωνικών, οικονομικών και χωρικών ανισοτήτων (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 11. Σχέση περιφερειακής ανάπτυξης και ανισοτήτων (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 12. Ατομικές προτιμήσεις και συλλογικοί στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης (Μίκρο- και μάκρο- οπτικές στην ανάπτυξη) (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 13. Πολεοδομική Πολιτική και αστική ανθεκτικότητα (Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Τασοπούλου)
 14. Σύγχρονες αρχές Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Τασοπούλου)
 15. Γεωοικονομική (Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος)

Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ, με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής»,

ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpatsis@uth.gr.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, 11:00 – 13:00, στο τηλέφωνο 24210-74431.

Πηγή: http://www.prd.uth.gr/prd-call-phd-2023-24w/