Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τους κωδικούς MIS: 6001655, 6001654, 6001653, 6001653, 6001651, 6001650. Με διάρκεια υλοποίησης από 1-8-2023 έως και 31/7/2024. Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσηςΚωδικός ΘέσηςΘέσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΚ – Λ2 πλήρης απασχ.
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΨΥ2 πλήρης απασχ.
ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΔΙΚ6 σύμβαση έργου
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕΝΟΣ3 πλήρης απασχ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Δάσκαλος ή Φιλόλογος)ΕΚΠ2 πλήρης απασχ.
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΓ4 πλήρης απασχ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΦΡ45 πλήρης απασχ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΘ8 πλήρης απασχ. & 1 μερ. απασχ.
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝΣΟΜ3 πλήρης απασχ. & 1 μερ. απασχ.
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝΑΡΑΒ.1 μερ. απασχ.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, εφόσον η Ηλιακτίδα ενταχθεί στο έργο, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες των έργων (εκτός των δικηγόρων με σύμβαση έργου).

Προκήρυξη 30-6-2023 – 9 ειδικότητες

Υπεύθυνη δήλωση Μη Καταδίκης

Αίτηση ειδικότητας

Πηγή: https://iliaktida-amea.gr/2023/06/30/jobs-30062023/