Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «e-Aegean Innovate & Business, Κέντρο Διαπεριφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αιγαίου»

Εκ μέρους της ερευνητικής υποδομής «[e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» -MIS 5046494, που εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «e-Aegean Innovate & Business, Κέντρο Διαπεριφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αιγαίου» που διοργανώνεται από την ομώνυμη Δράση, της ερευνητικής υποδομής.

Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο: https://archives.aristeia.aegean.gr/Deltia_Typou/DeltioTypou_RnD1.8_5.7.pdf

Δείτε το φυλλάδιο της Δράσης στον σύνδεσμο: https://archives.aristeia.aegean.gr/Deltia_Typou/RnD_1.8.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/eaegean

Instagram: https://www.instagram.com/eaegeangr/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/e-aegean/