Ανακοίνωση ομιλίας prof. Jorge Paña Diaz Trmith

Announcement

The invisible cities research group invites you to a discussion with the

Professor of Architecture and Urbanism Jorge Peña Díaz

of the School of Architecture of Havana CUJAE

https://gcsmus.org/people/prof-dr-jorge-pena-diaz/

https://scholar.google.com/citations?user=zcr5ReQAAAAJ&hl=es

on the theme: Urban development of Havana, public space and well-being

Amphitheater B’ Department of Geography

Tuesday 4/7/2023 14.30-16.00

The speech will be given in English as part of the 13th Beyond Humanism Conference – Crises and the Posthuman With the support of Erasmus +

Presentation: Christy Petropoulou

Ανακοίνωση

Η ερευνητική ομάδα αόρατες πόλεις σας προσκαλεί σε συζήτηση με τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Πολεοδομίας Jorge Peña Díaz της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Αβάνας

https://scholar.google.com/citations?user=zcr5ReQAAAAJ&hl=es

με θέμα: Αστική ανάπτυξη της Αβάνας, δημόσιος χώρος και ευ ζην

Αμφιθέατρο Β’ Τμήμα Γεωγραφίας

Τρίτη 4/7/202314.30-16.00

Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά  στα πλαίσια του 13ου συνεδρίου Beyond Humanism Conference – Crises and the Posthuman

Με την υποστήριξη του Erasmus +

                       Παρουσίαση: Κρίστη Πετροπούλου