Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Manager)

Όμιλος παροχής υπηρεσιών ζητά να προσλάβει

Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Manager)

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και οργάνωση των εργασιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δημιουργία αγγελιών εργασίας και αξιολόγηση υποψηφίων
 • Ανάπτυξη στρατηγικής στελέχωσης και διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης εργαζομένων σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων
 • Συντονισμός των εταιρικών εκπαιδεύσεων
 • Επίβλεψη της μισθοδοσίας και τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας
 • Διαχείριση αρχείου εργαζομένων
 • Παροχή καθοδήγησης προς τη Διοίκηση και τους εργαζομένους σε εργασιακά ζητήματα

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων / Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας
 • Γνώση πληροφοριακού συστήματος Εργάνη
 • Εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων HRMS
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Παροχές

 • Σταθερές ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας

αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στο θέμα.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: www.skywalker.gr