Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10-07-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αντικείμενο

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (3463/Β/21-8- 2018 ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ και 4825/Β/30-10-2018 ΦΕΚ του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η Τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με απογευματινό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος, με μεικτό σύστημα διδασκαλίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως).

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://healthcare-management.uniwa.gr/apply/ έως 10-07-2023

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: www.eduguide.gr