Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

ακαδημαϊκού έτους 2023-24 για το

Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις κατευθύνσεις:

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Μηχανική της Διοίκησης

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί πλήρως εξ αποστάσεως

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-24 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.