Προσλήψεις στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την «Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αποκατάστασης & Συντήρησής τους, Ανάλυση Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία και Πολυπολιτιστικούς χώρους / Aνοικτά Eργαστήρια».

Οι ειδικότητες

  1. ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο ύφασμα – 2 θέσεις
  2. ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων – 1 θέση
  3. ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων – 1 θέση

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνη σύμβαση εργασίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mnep.mails@gmail.com,
  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Άρεως 7, απευθύνοντάς την στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, υπόψιν κας Γεωργίας Χαραλαμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3226979)

Καταληκτική ημερομηνία

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/33721_proslipseis-sto-moyseio-neoteroy-ellinikoy-politismoy