Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Επιδοτούμενα Σεμινάρια Κατάρτισης – Πιστοποίησης – Συμβουλευτικής Εργαζομένων από το Επιμελητήριο Λέσβου

Το Επιμελητήριο Λέσβου εξέδωσε την “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο».

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ενεργή – και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις Αιτήσεις τους – από την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 έως και τη Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου, https://katartisi.lesvos-chamber.com/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ανάρτησης των δικαιολογητικών και ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 ‐ 15:00 στα τηλέφωνα:  21440893013 Ιωάννα Τσιμπούκη  και 2251029727 & 2251028431 (εσωτ.:6) Αγγέλα Χατζηγιαννάκη, είτε μέσω helpdesk στο e-mail: lesvoskatartisi@gmail.com