Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου, η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής, το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Συνολικά, προκηρύσσονται 259 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα:

 • Για το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 159 θέσεις,
 • Για το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 31 θέσεις και
 • Για το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 6 θέσεις.

Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να καλύψουν διάφορες ενότητες και μαθήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Πολιτική Ιστορία
 • Ψυχολογία
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία – Επικοινωνιολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά
 • Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Γενικές Αρχές Οικονομίας
 • Φυσική Αγωγή

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (με ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη μέχρι τις 14 Ιουλίου 2023 το αργότερο στη διεύθυνση:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100,Τρίκαλα.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

 • Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00,
 • Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 2203 και FAX: 24310-74233 και
 • Από την ιστοσελίδα της Σχολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: smy-tpee@army.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/33621_proslipseis-ekpaideytikon-259-theseis-sti-sholi-monimon-ypaxiomatikon