Δ.Π.Μ.Σ. «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media)

που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4108/τ.Β΄/12-11-2019) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (1γ. ΦΕΚ τ.Β’ 4964_22-09-2022)

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2023 έως και 10 Ιουλίου 2023 στον σύνδεσμο: https://diaviou.nured.uowm.gr/pddm/form.php

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: http://blogs.uowm.gr/pddm/