ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη υπαλλήλου γραφείου στην Καβάλα 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Περιοχής Καβάλας

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ενώ αφορούν την Καβάλα και τη Θάσο

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες: 

  • ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου – 1 θέση 
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) – 1 θέση 
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) (Θάσος) – 1 θέση 
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) – 3 θέσεις 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 3/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Περιοχή Καβάλας, Τενέδου 38, 65404 ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την
στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κας Κεσίδου Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 2510600450),
 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: S.takidis@deddie.gr.

Καταληκτική ημερομηνία 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. 

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/33649_deddie-proslipseis-dioikitikon-ypallilon-stin-kabala-kai-ti-thaso