Προκήρυξη θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα «Χρηματοοικονομική, Ναυτιλιακά και Ψηφιοποίηση» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 14η/7-6-2022 συνεδρία της, την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική, Ναυτιλιακά και Ψηφιοποίηση».

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ο.Π.Α (ΦΕΚ3140/12-5- 2023), σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ 1535/4-5-2018, άρθρο 5 παρ.3) και το Ν.4957/21-7-2022:

  1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εδώ), 
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία. 
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). 
  6. Αντίγραφα Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. 
  9. Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 614, 622, 865, μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-mias-thesis-ypopsifiou-didaktora-sto-gnostiko-antikeimeno-hrimatooikonomiki-nautiliaka-kai-psif,2326