Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΕΚΠΑ και την ΑΣΠΑΙΤΕ

Υποβολή αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Τα Τμήματα

  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβολή αιτήσεων: 1 Μαϊου 2023 έως και 30 Ιουνίου 2023

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Προκήρυξη

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://msc-ditrep.uniwa.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-2023.pdf&hl=en

Πηγή: http://msc-ditrep.uniwa.gr/ypovoli-aitiseon-akadimaikou-etous-2023-2024/