Υποτροφίες Ακαδημαϊκού έτους 2023-24: Master of Technology & Innovation Management του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΠΑ

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού έτους 2023-24

1. Το πρόγραμμα Master of Technology & Innovation Management (MTIM), σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), θα χορηγήσει 2 υποτροφίες των 4000€ έκαστη.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι:

a. Μόνο φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.

Η 1η δόση (1600€) πρέπει να κατατεθεί.

Οι 2 πρώτοι φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα 4 μαθήματα του Α’ Εξαμήνου, θα απαλλαγούν από τις υπόλοιπες πληρωμές και θα πάρουν πίσω την πρώτη δόση, εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός του καθορισμένου χρόνου (δηλ. 1 Ακαδημαϊκό Έτος).

2. Το πρόγραμμα Master of Technology & Innovation Management (MTIM), σε συνεργασία με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), θα χορηγήσει 7 υποτροφίες των 2400€ έκαστη.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι:

a. Φοιτητές πλήρους φοίτησης οι οποίοι θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα 4 μαθήματα του Α’ εξαμήνου, απαλλάσσονται από τις υπόλοιπες πληρωμές.

Η 1η δόση (1600€) πρέπει να κατατεθεί.

b. Φοιτητές μερικής φοίτησης που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα 4 μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων (2 μαθήματα του Α’ και 2 μαθήματα του Β’ εξαμήνου), απαλλάσσονται από τις υπόλοιπες πληρωμές.

Η 1η και η 2η δόση (800€+800€) πρέπει να κατατεθούν.

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Φοιτητές που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα (σύμφωνα με το άρθρο 86 – Νόμος 4957/2022), δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών.
  • Φοιτητές μερικής φοίτησης που διακόπτουν τις σπουδές τους για το 2ο εξάμηνο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία Υποτροφίας.
  • Όποιος δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στον καθορισμένο χρόνο (δηλαδή 1 Ακαδημαϊκό Έτος για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 2 Ακαδημαϊκά Έτη για τους φοιτητές μερικής φοίτησης), υποχρεούται να καταβάλει τα υπόλοιπα 2400€, προκειμένου να λάβει το δίπλωμα ΜΤΙΜ. Η υποτροφία θα μεταβιβαστεί στον επόμενο δικαιούχο φοιτητή, με βάση τους βαθμούς του.
  • Η υποτροφία δεν μπορεί να πιστωθεί σε μετρητά.

Υποβάλετε αίτηση εδώ.

Πηγή: https://www.mtim.tuc.gr/el/ypotrofies