Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Μηχατρονική   (Mechatronics)»

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019, τροπ. ΦΕΚ 6726/τ. Β’ 31-12-2021) σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019. Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση

Πηγή: https://mechatronics.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=76:%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD-%C2%AB%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%C2%BB-2023-2024&catid=8:%CE%BD%CE%AD%CE%B1&Itemid=105&lang=el