Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» και αγγλικό τίτλο “Next generation communication networks and distributed application environments” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 32) όπως ισχύει. Ο τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πηγή: http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/2023/05/23/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-2023-2024/