Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων εργασίας

Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρυσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ThinkUp!: Σύστημα αξιολόγησης και εξατομικευμένης εξάσκησης γνωστικών δεξιοτήτων μέσω παιγνιοποίησης για την προαγωγή της νοητικής ανάπτυξης και υγείας σε παιδιά MIS:5200738/ΑΤΤΡ4-0347628 (ΕΕ12633), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού

Θέση 2 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής συνεργάτη/-ιδας με ειδικότητα προγραμματισμού για ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνίων.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας με ειδικότητα Πληροφορικής ΑΕΙ.

Θέση 4 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής συνεργάτη/-ιδας με ειδικότητα Πληροφορικής

Θέση 5 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής συνεργάτη/-ιδας με ειδικότητα Οικονομικών

Θέση 6 : Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master σε ψηφιακές Τέχνες και Τεχνολογίες.

Θέση 7 : Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
24/06/2023 12:00 am

Σχετικά Αρχεία

 Αίτηση

 Προκήρυξη

Πηγή: https://www.demokritos.gr/jobs/015-2023-1875/