Θέση εργασίας στην MYTILINEOS S.A.

About the job

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους με δύο επιχειρηματικούς Κλάδους, τον Κλάδο Ενέργειας και τον Κλάδο Μεταλλουργίας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Γραμματέως.Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποστηρίζει τους Προϊστάμενους Αδειοδότησης, Κατασκευής και Λειτουργίας ΑΠΕ και τα στελέχη διαχείρισης αδειοδότησης ΑΠΕ στις αρμοδιότητές τους και τον Δ/ντή σε συγκεκριμένα προγράμματα και θέματα, όταν απαιτείται.
 • Διαχειρίζεται προγράμματα και ενημερώνει αρχεία σχετικά με την παρακολούθηση της αδειοδοτικής πορείας των έργων σε συνέργια με το χρονοδιάγραμμα, σχέδιο ενεργειών και τις οδηγίες του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Αδειοδότησης ΑΠΕ ή/και του Δ/ντή.
 • Συντάσσει αναφορές σχετικά με την Υπηρεσία Αδειοδότησης ΑΠΕ, προς τις άλλες Δ/νσεις με τις οδηγίες του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Αδειοδότησης ΑΠΕ ή/και του Δ/ντή.
 • Συντάσσει τις αναφορές προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΡΑΕ, κα) με τις οδηγίες του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Αδειοδότησης ΑΠΕ ή/και του Δ/ντή.
 • Διαχειρίζεται συμβάσεις και πληρωμές των εξωτερικών συνεργατών.
 • Να υποστηρίζει όλες τις εσωτερικές διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες της Τεχνικής Δ/νσης.
 • Να παραλαμβάνει – αρχειοθετεί και προωθεί την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία της Τεχνικής Δ/νσης
 • Να τηρεί γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Να εξασφαλίζει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλης της Τεχνικής Δ/νσης.
 • Να υποστηρίζει την εφαρμογή των διαδικασιών των Συστημάτων Διαχείρισης της Εταιρείας.
 • Να αναλαμβάνει τη σύνταξη των εξοδολογίων των ταξιδίων και μηναίων εξοδολογίων των Προϊσταμένων της Τεχνικής Δ/νσης.
 • Να ελέγχει τα εξοδολογία του προσωπικού λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ και να παρακολουθεί μέσω του λογιστηρίου τη πληρωμή τους.
 • Να παρακολουθεί τις ανάγκες της Δ/νσης σε γραφική ύλη κλπ, εξοπλισμού γραφείων και να γίνονται οι ανάλογες παραγγελίες.
 • Να οργανώνει τα επαγγελματικά ταξίδια της Τεχνικής Δ/νσης, τις συναντήσεις εντός και εκτός της εταιρείας καθώς και τα ετήσια σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.
 • Να παρακολουθεί τις εσωτερικές διαδικασίες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και να ενημερώνει τη Τεχνική Δ/νση
 • Να επικοινωνεί με Υπηρεσίες/Συνεργάτες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να αντικαθιστά την Βοηθό Αδειοδότησης, Κατασκευής, Ανάπτυξης & Λειτουργίας ΑΠΕ όταν απαιτείται

Requirements

 • ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης/
 • Αγγλικά
 • 3-5 χρόνια σε παρεμφερή δραστηριότητα
 • MS Office
 • Ικανότητα στην επικοινωνία
 • Ικανότητα σε θέματα προγραμματισμού και οργάνωσης.
 • Γνώση οικονομικών θεμάτων.
 • Γνώσεις στο SAP θα εκτιμηθεί

Πηγή: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3596570423&f_C=6646293%2C131930&geoId=104677530&location=Greece&refresh=true