Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα έσοδα κληροδοτημάτων. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε υποτροφία και τους όρους χορήγησης της, πατήστε στους σχετικούς συνδέσμους.

Προπτυχιακές Σπουδές

  • Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Νομικής

Διάρκεια: 
Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2023-2024 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι τρία (3) έτη συνολικά, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα
Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής του μετά τη λήξη των σπουδών του, καθοριζόμενα με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Κληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου

Διάρκεια: 
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα

Προθεσμία: 11 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής

  • Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό, και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης

Διάρκεια: 
H υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος  ́ ́Μάστερ ́ ́, πλήρους φοίτησης, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα

Προθεσμία: 19 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την αναλτυική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής

  • Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη, εις μνήμην Δημητρίου και Διαμάντως Νικολαΐδη

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας

Διάρκεια: 
Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα

Προθεσμία: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την αναλτυική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής

  • Kληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στους εξής κλάδους: μίας (1) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών και μίας (1) στον κλάδο της Βιοηθικής

Διάρκεια: 
Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2023-2024, και μπορούν να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν.
Εάν οι υπότροφοι έχουν ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα

Προθεσμία: 6 Οκτωβρίου 2023

Δείτε την αναλτυική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους διαγωνισμούς, παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο infoypotrofies@academyofathens.gr

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/akadhmia-a8hnwn-prokhry3h-diagwnismwn-gia-th-xorhghsh-ypotrofiwn/