Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές Προσεγγίσεις» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
– Δομή Προγράμματος: τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
– Μαθήματα 100% Εξ’ αποστάσεως (Εν αναμονή έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος).
– Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης: έως και για το 30% των εισακτέων που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 86 του Ν.4957/2022).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 2023-2024.pdf