Υποτροφίες από το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει:

  • Τακτικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη Γυμνασίου, προς πλήρωση των προβλεπόμενων οκτώ θέσεων, για το σχολικό έτος 2023-2024.
  • Πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό τριών (3) υποτρόφωνφοιτητών ή φοιτητριών Ανωτάτων ή Ανώτερων Σχολών της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, που ήσαν υπότροφοι του Ιδρύματος κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
  • Πρόσληψη ενός (1) μεταπτυχιακού υποτρόφου, φοιτητή ή φοιτήτριας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εκ των υποτρόφων του Ιδρύματος που πήραν πτυχίο κατά τα ακαδημαϊκά έτη και 2021-2022 και 2022-2023.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ. στο 1ο ΓΕΛ Σπάρτης.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 22/09/2023

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/ypotrofies-apo-to-ka8idryma-a8anasioy-matala-toy-lakedaimonioy,2739