Το ΕΚΕΤΑ αναζητά ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου.

Η θέση

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή απόφοιτος Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει εξάμηνη σύμβαση εργασίας, ενώ θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης, Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο της θέσης την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης πολυμέσων για τον εντοπισμό αντικειμένων και δραστηριοτήτων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/33068_eketa-anazita-ilektrologo-mihaniko-kai-mihaniko-ypologiston