Τέσσερις (4) υποτροφίες από το Φλαμπούρειο Ίδρυμα Βορείου Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φλαμπούρειου Κληροδοτήματος Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με τη ιδιόγραφη διαθήκη του Αθανασίου Μπρόϊκου του Ιωάννη που δημοσιεύθηκε στις 5-Θ-1972 με το υπ’αριθμ. 33/10-1-1973 Πρακτικό Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την χορήγηση – κατόπιν επιλογής – τεσσάρων (4) υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, σε οικονομικά αδύνατους νέους και νέες που γεννήθηκαν κατάγονται και κατοικούν κατά πρώτον στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φλαμπούρου, κατά δεύτερον στην κοινότητα Λεχόβου, στη συνέχεια στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δροσοπηγής Νομού Φλώρινας και τέλος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για να σπουδάσουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Οι τέσσερις (4) αυτές υποτροφίες θα χορηγηθούν εφάπαξ σε τέσσερις (4) φοιτητές αντίστοιχα για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Οι δυνητικοί υπότροφοι έχουν δικαίωμα να λάβουν την υποτροφία έως και δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το καθαρό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 1000 ευρώ ανά έτος και χορηγείται σε τρεις (3) δόσεις (τα έξοδα χαρτοσήμου επιβαρύνουν το Ίδρυμα)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Φλαμπούρειου Κληροδοτήματος Βορείου Ελλάδος με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας. Η απόφαση του Δ.Σ. με την επιλογή των υποτρόφων αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (www.klirodotimata.web.auth.gr).

Εν συνεχεία σχετική απόφαση διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/tesseris-4-ypotrofies-apo-to-flampoyreio-idryma-boreioy-ellados,2732