Π.Μ.Σ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος«ΝΑΥΤΙΛΟΣ» 

https://nautilus.aegean.gr/,

μέχρι την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59,

ακολουθώντας τις Οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31397