Διαδικτυακή ημερίδα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΗΕΙnnovate Tool»

Εκ μέρους της ερευνητικής υποδομής [e- Aegean R&D Network] «Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» (MIS 5046494) και της Δράσης 1.8 «e-Aegean Innovate & Business, Κέντρο Διαπεριφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αιγαίου» σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  – ΗΕΙnnovate Tool» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 στις 20:00.

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω του συνδέσμου:

https://aegean-gr.zoom.us/j/95629876405?pwd=NnhBeGp6dXB4STQ5M2RMUEF6WXVTQT09

Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://archives.aristeia.aegean.gr/Deltia_Typou/Deltio_Typou_%CE%97%CE%95%CE%99nnovate.pdf